MecoVit® süt ineklerinin kuru dönemdeki ihtiyaçlarına uygun, rumen-korumalı mikroenkapsüle metiyonin, kolin, betain ve B vitaminlerinin özel bir karışımıdır.

KURU DÖNEMDEKİ SÜT İNEKLERİNİN METABOLİZMA HEDEFLERİ

MecoVit® kuru dönem süt ineklerinin metabolizmasında; karaciğer yağlanması, ketozis ve doğum-sonrası hastalık insidansında düşme sağlayacak yönde önemli ve sinerjik etkili birçok farklı besin maddesi bileşenlerini içermektedir. MecoVit® kuru dönem süt ineklerinin, reprodüktif ve üreme etkinliğini ve de performanslarını iyileştirir.

MecoVit® in besin maddesi bileşenleri, süt ineklerinin enerji metabolizmalarını düzenleyen biyokimyasal olaylarda önemli rol üstlenirler. Bu besin maddesi bileşenleri, rumenden by-pass olabilmeleri ve bağırsaklarda yüksek bulunabilirlik düzeylerine erişilebilmesi maksadıyla, yağ matriksi içerisinde mikroenkapsüle formdadırlar.

ÜRÜN UYGULAMA

MecoVit® kuru dönemde ve laktasyonun ilk aylarında kullanılması halinde daha iyi sonuçlar alınmasını garanti eder.

HEADQUARTERS:

Vetagro S.p.A.
Via Porro 2 42124 Reggio Emilia – Italy
info@vetagro.com
infowesteu@vetagro.com
tel: +39 0522 186 1500
fax: +39 0522 927025
www.vetagro.com

OTHER LOCATIONS:

Vetagro Eastern Europe Kft.
Váci utca 81 1056 Budapest – Hungary
infoeasteu@vetagro.com
tel: +39 0522 186 1500
fax: +39 0522 92 7025
Vetagro Yem Ticaret A.Ş.
Levent Mahallesi, Cömert Sokak, No: 1
Yapı Kredi Plaza C blok Kat:17 No:40-41 Ofis:16
34330 Beşiktaş – ISTANBUL
info@vetagro.com
tel: +90 212 318 9059
fax: +90 212 317 4701
Vetagro Inc.
116 W Jackson Blvd Suite # 320, Chicago, IL 60604 – USA
infousa@vetagro.com
tel: +1 773 610 2087
fax: +1 773 442 0131