Timet® %55 rumen-korumalı mikroenkapsüle DL-Metiyonin içermektedir.

RUMEN KORUMALI

Her ne kadar metiyonin süt artışı için gerekli olsa da, korunmamış metiyonin, emilimi için ince bağırsaklara geçişinden önce, hızla ve yoğun bir biçimde rumen mikroorganizmalarınca yıkımlanmaktadır. Ruminantlara gerekli kullanılabilir metiyoninin sağlanabilmesi için, aminoasitleri rumen yıkımlanmasından koruyacak stratejilere gereksinim duyulmaktadır.


Timet® içerisindeki metiyonin; rumen by-pass ve intestinal düzeyde yüksek bulunabilirlik değerliliğine erişebilmesi amacıyla, lipid matriks içerisinde mikroenkapsüle formdadır. Timet®in plazma metiyonin düzeylerini artırdığına ilişkin çok sayıda ve farklı çalışmalar mevcuttur. Timet® süt ineklerinde nitrojen metabolizmasını optimize eder ve süt proteini verim düzeylerini artırır.
Timet®in tek başına veya Relys® ile beraber kombine halde kullanılması neticesinde, süt veriminin ve sütün katı bileşenlerinin artırılmasına imkan veren, aminoasitler yönünden dengeli bir rasyon elde edilmiş olacaktır.

ÜRÜN UYGULAMA

Timet® in, dinamik modelleme tabanlı (CNCPS ve CPM) besleme yazılımları ile besinsel değerliliğinin ölçümü mümkündür.
Timet® in rumen by-pass düzeyleri, in-vivo naylon torba tekniği uygulamaları ve kan plazmasındaki varlığı sonucunda, bağımsız araştırma kuruluşları tarafından teyid edilmiştir.

HEADQUARTERS:

Vetagro S.p.A.
Via Porro 2 42124 Reggio Emilia – Italy
info@vetagro.com
infowesteu@vetagro.com
tel: +39 0522 186 1500
fax: +39 0522 927025
www.vetagro.com

OTHER LOCATIONS:

Vetagro Eastern Europe Kft.
Váci utca 81 1056 Budapest – Hungary
infoeasteu@vetagro.com
tel: +39 0522 186 1500
fax: +39 0522 92 7025
Vetagro Yem Ticaret A.Ş.
Levent Mahallesi, Cömert Sokak, No: 1
Yapı Kredi Plaza C blok Kat:17 No:40-41 Ofis:16
34330 Beşiktaş – ISTANBUL
info@vetagro.com
tel: +90 212 318 9059
fax: +90 212 317 4701
Vetagro Inc.
116 W Jackson Blvd Suite # 320, Chicago, IL 60604 – USA
infousa@vetagro.com
tel: +1 773 610 2087
fax: +1 773 442 0131